Kommagetallen op een getallenas

Blok 7

De pijlen wijzen naar een kommagetal. Vul het juiste kommagetal in.
getallenlijn1.JPG

pijl A is

pijl B is


Pijl C is

Pijl D is


Pijl E is