Kommagetallen ordenen

Blok 7

Zet de kommagetallen van groot naar klein. Doe dat door ze te verslepen.