Unité 6 texte 3

Kruiswoordraadsel met de woordjes

Vul het kruiswoordraadsel in. Als je op een cijfer drukt krijg je de aanwijzing.
BV : een brief wordt unelettre (dus zonder spatie)
je gebruikt ook é, è, à en ê
            1   
      2     3      
    4           
             
             
             
             
       5        
  6         7      
             
8               
             
             
             
             
   9