Stroomdiagram: Scheidingslijn:            Vorige

instructie.JPG

 
                    Frans

 

Stroomdiagram: Voorbereiding:    Unité 6                                   Vocabulaire                                                                                  


Ovaal: T 3
 

 

 


Stroomdiagram: Voorbereiding: Être/avoir

 

 

 
                          Werkwoorden

 

Stroomdiagram: Voorbereiding:     -ER                                                              

 

Gemaakt door Sandy Van Hoof